Múzeum SNP

Múzeum SNP Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť a je špecializované na vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického oslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania. Najznámejšia – stála expozícia sa nachádza v pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Expozícia je rozdelená do trinástich tematických celkov.

Harmanecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňa sa nachádza severozápadne od Banskej Bystrice v Harmaneckej doline. Ku vchodu jaskyne sa návštevník dostane po serpentínovom náučnom chodníku. Jaskyňa je dlhá 2650 m, z toho pre verejnosť je sprístupnených 720 m.Obrovské pagodovité útvary v jaskyni dosahujú výšku až 12 m. V jaskyni okrem primitívnych rastlín žije aj 10 druhov netopierov.

Park Snow Donovaly

Donovaly sú významným strediskom turistiky a zimných športov. Turistické východisko do Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Lyžiarske stredisko PARK SNOWDonovaly poskytuje okrem lyžovačky aj tobogánovú bobovú dráhu a klzisko. Rozdeľuje sa na dve časti podľa názvu názvu oblasti, v ktorej sa lyžuje – Nová Hoľa a Záhradište. Nová Hoľa je väčšia a významnejšia z častí.

Okolie

Lokality v okolí

Múzeá:

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM V BANSKEJ BYSTRICI , Nám. SNP č. 4, Banská Bystrica
(www.ssmuzeum.sk )

POŠTOVÉ MÚZEUM, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
(http://www.posta.sk/informacie/postove-muzeum)

MÚZEUM SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
(http://www.muzeumsnp.sk/ )

Galérie:

PRAETÓRIUM – Stredoslovenská galéria. Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
(http://www.ssgbb.sk/ )

Divadlá:

ŠTÁTNA OPERA, Národná 11, Banská Bystrica
(http://www.stateopera.sk/ )

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTí, Skuteckého 14, Banská Bystrica
(http://www.bdnr.sk/ )

Voda a Wellness:

KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY, Cesta na štadión 30, Banská Bystrica
(http://www.plavarenstiavnicky.sk/  )

HOLIDAYPARK KOVÁČOVÁ, Kúpeľná ulica, areál Termálneho kúpaliska, Kováčová
(http://www.holidaypark.sk/ )

AQUALAND, Plážové kúpalisko, Švermova ulica 45, Banská Bystrica
(http://www.aqualandbb.eu/  )

ŠTIAVNIČKY SAUNA, Cesta na štadión 30, Banská Bystrica
(http://www.stiavnickysauna.sk/)

Šport:

MM FITNESS , Medený Hámor 5, Banská Bystrica
(www.mmfitness.sk )

FIT ARÉNA, Ulica 29. Augusta 36, Banská Bystrica
(www.fitarena.sk )

PROFI BOWLING BANSKÁ BYSTRICA, Sládkovičova 7, Banská Bystrica
(www.profibowling.sk )

Tenisové dvorce TENISIA, Hurbanova ul. 3, Banská Bystrica
(www.tenisia.sk )

YONEX ARÉNA – Bedmintonové centrum BB, Švermova ulica 45, Banská Bystrica
(www.bedmintonbb.sk )

Golf:

Golfové ihrisko Gray Bear, Horná Lehota – Tále 100, 977 01 Brezno 1
(www.golftale.sk )

Golf & Country Club HronSliač, Sliač - letisko
(www.golf-hron.sk )

Lyžovanie:

Park Snow DONOVALY - www.parksnow.sk

Ski centrum KORDÍKY - www.skikordiky.sk

Ski KRÁLIKY - www.skikraliky.sk

Ski MALACHOV - sk.bergfex.com/ski-malachov-medvedica/

Šport centrum SELCE - ČACHOVO - www.selce-cachovo.sk

Skicentrum TAJOV -www.skicentrumtajov.sk

Lyžiarske stredisko JASNÁ - CHOPOK JUH - www.jasna.sk

Turistické trasy :

http://www.geoparkbb.sk/sk

Viac informácii o zaujímavých miestach v okolí Banskej Bystrice nájdete na http://www.visitbanskabystrica.sk/